Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Biên Giang

Số văn bản: 

233

Ký hiệu văn bản: 

QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

10/10/2019

Người ký: 

Nguyễn Tiến Đạt

Ban chấp hành: 

  • Phường

Lĩnh vực: 

  • Nội chính

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản