Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường

Số văn bản: 

234

Ký hiệu văn bản: 

QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

11/10/2019

Người ký: 

Nguyễn Tiến Đạt

Ban chấp hành: 

  • Phường

Lĩnh vực: 

  • Nội chính

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản