Về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

Số văn bản: 

242

Ký hiệu văn bản: 

QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

22/10/2019

Người ký: 

Nguyễn Tiến Đạt

Ban chấp hành: 

  • Phường

Trích yếu: 

Về việc ban hành áp dụng tài liệu đã được cải tiến hiệu chỉnh thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008

Lĩnh vực: 

  • Nội chính

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản