Ủy ban MTTQ phường Biên Giang Sơ kết công tác mặt trận quý I năm 2019

Chiều 04/4/2019, Ban thường trực UB MTTQ phường Biên Giang sơ kết công tác mặt trận quý I năm 2019, chương trình công tác Quý II năm 2019.

Quý I năm 2019, MTTQ phường Biên Giang và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của phường, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương. Tổ chức phát động đăng ký thi đua công tác Mặt trận năm 2019: 11/11 ban Công tác mặt trận ký giao ước thi đua. Tiếp tục thực hiện phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh".  Xây dựng triển khai kế hoạch và tổ chức vận động ủng hộ quỹ " Vì trường sa thân yêu" năm 2019 được 28.620.000. Đồng thời tuyên truyền vận  động nhân dân ủng hộ cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Làm tốt công tác chăm lo cho hộ nghèo trong dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi bằng các nguồn hỗ trợ của thành phố, quận và phường đã chăm lo cho 42 hộ nghèo trên địa bàn với mức 800.000đồng/01 hộ, 13 hộ thoát nghèo năm 2018 mỗi hộ 1.000.000đ và tặng cho mỗi hộ nghèo, hộ thoát nghèo 4 chiếc bánh chưng và 01 kg giò lụa để các hộ đón tết.

Ngoài ra MTTQ phường còn làm tốt công tác phối hợp với các đoàn thể, bàn, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ quý I năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác mặt trận thời gian qua, đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới: Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch Mặt trận tổ quốc phường đã tiếp thú ý kiến chỉ đạo của đồng chí phó bí thư thường trực đảng ủy đồng thời triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 hướng tới lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày giải phòng miền Nam thống nhất đt nước, ngày Quc tế lao động 01/5 và k niệm 10 năm ngày thành lập phường .

Thực hiện: 

Đặng Thị Minh Hiền

Nguồn: 

MTTQ phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức