Ủy ban MTTQ tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Chiều 26/6/2019  UB MTTQ phường Biên Giang tổ chức sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

             Trong 6 tháng vừa qua MTTQ đã phát huy vai trò của khối đại đoàn kết trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Đồng thời phối hợp với UBND phường làm tốt công tác nhân dân đạo từ thiện, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Thực hiện: 

Đặng Thị Minh Hiền

Nguồn: 

MTTQ phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức