UB MTTQ phường Biên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn năm 2014

Ngày 13/9/2014, UB MTTQ phường Biên Giang  tổ chức Hội nghị tập huấn học tập Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị ( khóa XI) và Công tác của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Ông Phạm Phú Lịch - Ủy viên Thường vụ quận ủy - Chủ tịch UB MTTQ quận Hà Đông đã đến dự và trực tiếp truyền đạt nội dung của buổi tập huấn.

Buổi tập huấn đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của gần 100 đại biểu đến tham dự và đã giúp cho các đại biểu hiểu sâu hơn về " Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội "; " Quy định về việc mặt trận Tổ quốc Việt nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền" và công tác của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, từ đó vận dụng  tốt hơn vào thực tế công việc được giao./.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức