Triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Viêt Nam (18/11/1930-18/11/2018) - Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiều 19/10/2018. UBND - Ủy bạn MTTQ Việt Nam phường Biên Giang tổ chức triển khai Kế hoạch tới các thành viên uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Biên Giang, trưởng Ban công tác mặt trận các TDP, các ban, ngành có liên quan.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Biên Giang. Kế hoạch đã nêu rõ về công tác lãnh đạo chỉ đạo, Về công tác tuyên truyền, Công tác tổ chức một số hoạt động chào mừng, Công tác tổ chức ngày lễ kỷ niệm tại tổ dân phố và ở phường. Những nội dung trong Kế hoạch đã được các đại biểu phát biểu đóng góp bàn biện pháp thực hiện. Đồng chí Đặng Thị Tuyết Chủ tịch ủy ban MTTQ phường trả lời ý kiến, tiếp thu và quán triệt những nội dung cụ thể. Tiếp theo là đồng chí Nguyễn Văn Thắng Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy phường phát biểu quán triệt và giao nhiệm vụ.

 Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt phó Bí Thư -Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo và yêu cầu các Ban ngành từ phường tới tổ dân phố phối hợp tổ chức tốt theo kế hoạch. Tổ chức tốt lễ kỷ niệm 88 năm ngày ngày truyền thống MTTQ Việt Nam - Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là thực hiện khẩu hiệu:( Đoàn kết, Đoàn kết, Đại Đoàn kết - Thành công, Thành công, Đại thành công). Lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp

Viết bình luận

Xem thêm tin tức