Thông Tin Tổng Hợp

Kế hoạch thực hiện đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng lề đường và văn minh mỹ quan đô thị trên địa bàn phường năm 2019...
Danh sách công trình thông báo khởi công và đăng ký sửa chữa tại UBND Phường khóa ngày 05.05.2014
Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí .....................- Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường thông tin về tình hình an ninh khu vực...
Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy-UBND quận Hà Đông, sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Hà Đông về việc phố biến tài liệu tuyên truyền về...
Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tổng diện tích đất tự nhiên của quận Hà Đông là 1.975,85 ha, trong đó đất nông nghiệp chuyển sang đất...

Trang