QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số văn bản: 

4140

Ký hiệu văn bản: 

/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

05/08/2014

Người ký: 

Vũ Hồng Khanh

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Trích yếu: 

V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch tổ chức đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3087/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND thành phố

Lĩnh vực: 

  • Nội chính

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: