Phường Biên Giang tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019

Sáng  11/01/2020, phường Biên Giang đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020. Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy “ Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, năm 2019 phường Biên Giang đã tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm, các phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thi đua bám sát các chương trình công tác, các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, Quận, và Đảng ủy, UBND phường Biên Giang. Thi đua đã tạo nên khí thế sôi nổi, rộng khắp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh. Thi đua gắn với khen thưởng đã khích lệ các tập thể cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Thu ngân sách phường trên 9 tỷ 300 triệu đồng đạt 132% chỉ tiêu được giao. Phường tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường. Công tác y tế, văn hóa, giáo dục được làm tốt, toàn phường có 1857 hộ gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 93,83% có 7/11 tổ dân phố văn hóa. Các nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019. Trạm y tế giữ vững chuẩn quốc gia về y tế. Chính sách đối với người có công, an sinh xã hội được bảo đảm. Đối tượng chính sách, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, thực hiện năm trật tự văn minh đô thị được triển khai hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thông qua các phong trào thi đua, phường Biên Giang có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực năm 2019.

Tiếp đó, UBND phường Biên Giang đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với nội dung;  Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tạo sự đoàn kết thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020; nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, công dân gương mẫu thực hiện các Chương trình Đề án của Thành ủy, Quận ủy.

Nhân dịp này, phường Biên Giang đã biểu dương khen thưởng 19 tập thể, 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Viết bình luận

Xem thêm tin tức