Cao điểm ra quân kiêm tra xử lý trật tự công cộng đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Biên Giang năm 2019

Kế hoạch thực hiện đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng lề đường và văn minh mỹ quan đô thị trên địa bàn phường năm 2019

Viết bình luận

Xem thêm tin tức