Hội Cựu chiến binh thông tin tuyên truyền về tình hình Biển Đông

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí .....................- Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường thông tin về tình hình an ninh khu vực biển Đông trong thời gian qua, chủ trương, quan điểm...

Viết bình luận

Xem thêm tin tức