HĐND phường Biên Giang tổ chức kỳ họp thứ 8 khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021

    Sáng 4/6, HĐND phường Biên Giang khóa 19 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Trần Sơn Hải, UVTV,  Chủ tịch UBMTTQ quận, Tổ đại biểu số 8 HĐND quận cùng 25 ông bà đại biểu HĐND phường đã về dự kỳ họp. 

   Trong 6 tháng đầu năm 2019, phường Biên Giang tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 02 của Quận ủy về “ Phát triển thương mại dịch vụ quận Hà Đông giai đoạn 2016-2020” với hơn 400 hộ kinh doanh thương mại dịch vụ, tạo điều kiện cho trên 1200 lao động có việc làm ổn định. Tổng doanh thu thương mại dịch vụ ước đạt trên 205 tỷ đồng đạt 54% kế  hoạch năm tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu ngân sách phường ước thực hiện gần 4 tỷ 600 triệu đồng. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường được làm tốt, 100% công trình xây dựng của các tổ chức cá nhân trên địa bàn thực hiện các quy định cấp phép xây dựng. Lĩnh vực giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, các trường học đều hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu năm học 2018-2019 đề ra, triển khai phổ cập 3 cấp Mầm non, Tiểu học và THCS trên toàn địa bàn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên, công tác y tế, dân số, KHHGĐ được triển khai hiệu quả. An sinh xã hội được quan tâm chăm lo, các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, thực hiện tốt Đề án 05 của quận ủy về “ Xây dựng cơ quan điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử quận Hà Đông giai đoạn 2016-2020” và thực hiện “ Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị năm 2019”, phường Biên Giang niêm yết 143 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, xây dựng 139 quy trình thủ tục rút ngắn, trong đó có 124 quy trình đã thực hiện rút ngắn đạt trên 89% kế hoạch, 100% hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp hộ tịch được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

          

(Ông Trần Sơn Hải, UVTV,  Chủ tịch UBMTTQ phát biểu)

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ông Trần Sơn Hải, UVTV,  Chủ tịch UBMTTQ quận đã đánh giá cao kết quả nỗ lực phấn đấu của cán bộ nhân dân phường Biên Giang trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - An ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời đề nghị 6 tháng cuối năm, cán bộ và nhân dân phường Biên Giang tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND phường đề ra.

     Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ 8, HĐND phường Biên Giang khóa 19 đã thành công tốt đẹp, 100% các đại biểu đã nhất trí thông qua 4 dự thảo Nghị quyết.

Thực hiện: 

Mai Ngoc

Nguồn: 

HĐND phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức