HĐND phường Biên Giang tổ chức tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều 16/5/2019, MTTQ phường Biên Giang phối hợp với HĐND, UBND  phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND phường với cử tri phường Biên Giang phường trước kỳ họp thứ 8, HĐND phường khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Lê Đình Võ - phó chủ tịch HĐND phường thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 08 HĐND phường khóa XIX. Lãnh đạo UBND phường Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND phường về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND phường.

Các đại biểu cử tri tham dự hội nghị đã phát biểu 06 ý kiến đề xuất tập trung vào các lĩnh vực như: quản lý đất đai; vấn đề an ninh và  ô nhiễm môi trường.....

Ông Nguyễn Tiến Đạt - PBTĐU - CT UBND phường đã trực tiếp trả lời các ý kiến phát biểu kiến nghị của nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của phường. HĐND phường tiếp thu các ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết của phường báo cáo, kiến nghị lên cấp trên xem xét giải quyết.

(Ông Nguyễn Tiến Đạt - PBTĐU - CT UBND phường trả lời ý kiến) 

Cuộc tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với phong trào phát triển chung của phường Biên Giang, thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng phường Biên Giang ngày càng phát triển bền vững./.

Thực hiện: 

Đặng Thị Minh Hiền

Nguồn: 

HĐND phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức