Hà Đông đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 20 năm thành phố Hà Nội được UNESCO công nhận “Thành phố Vì hòa bình” (16/7/1999-16/7/2019), ngày 02/4, Hội đồng thi đua khen thưởng quận Hà Đông ban hành Văn bản số 14/HĐTĐKT để tổ chức triển khai, thực hiện.

Theo đó, Hội đồng Thi đua khen thưởng quận đề nghị các ban xây dựng Đảng Quận ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể; các phòng, ban, đơn vị quận và UBND các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, giá trị lịch sử bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền đậm nét về thành tựu của Thủ đô sau 20 năm được UNESCO công nhận là Thành phố vì hòa bình.

Phát động đợt thi đua cao điểm trên tất cả các lĩnh vực từ ngày 1/5 đến 2/9/2019, như phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2019; phong trào thi đua thực hiện chủ đề công tác của Thành phố “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”; phong trào thi đua Dân vận khéo; phong trào thi đua thực hiện trật tự và văn minh đô thị; phong trào thi đua cải cách hành chính; phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo an sinh…

Bên cạnh phát động các phong trào thi đua, quận Hà Đông sẽ tổ chức các hoạt động hướng tới dịp kỷ niệm như tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về ý nghĩa, giá trị lịch sử bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp mặt, biểu dương, giao lưu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác; tổ chức gắn biển, đăng ký gắn biển cấp Thành phố các công trình, sản phẩm chào mừng dịp kỷ niệm; các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT từ quận đến cơ sở… Thông qua kết quả đợt thi đua cao điểm, Hội đồng TĐKT quận kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kỷ niệm nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị

Viết bình luận

Xem thêm tin tức