Thông báo

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Danh sách Cán bô công chức trực tại bộ phận một cửa phường Biên Giang
Niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường
Về việc nghỉ Ngày Quốc khánh ( 02/9) năm 2019 của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính phường Biên Giang
Thông báo về việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ Lễ 30/4,1/5 năm 2019 của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính phường Biên Giang
Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính
Lấy ý kiến góp ý của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hà Đông
Hướng dẫn tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính
thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
Thực hiện dịch vụ công mức độ 4 cấp bản sao trích lục hộ tịch
Thực hiện dịch vụ công mức độ 3 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường Biên Giang
Thông báo công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính 11/11/2016
Thực hiện dịch vụ công mức độ 3 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Biên Giang 10/08/2016
Thông báo tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện 28/04/2014
Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 28/04/2014
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc : Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC quận Hà Đông 28/04/2014
Thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức phường quận Hà Đông 2013
Về việc nộp tiền sử dụng đất khu đất dich vụ phường Biên Giang
Thông báo v/v nghỉ làm việc ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2014 28/04/2014
Thông báo về việc công khai ngân hàng câu hỏi thi công chức phường năm 2013 28/04/2014
Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 28/04/2014

Trang