Đoàn TNCS Hồ Chí Minh- Hội Liên hiệp thanh niên phường Biên Giang tổ chức Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hà Đông (06/10/1954 - 06/10/2019), 65 năm ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2019); chào mừng

Tối 12/10/2019. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh- Hội Liên hiệp thanh niên phường Biên Giang tổ chức Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hà Đông (06/10/1954 - 06/10/2019), 65 năm ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2019); chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

          Với chủ đề ca ngợi Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ kính yêu và Thủ đô ngàn năm văn hiến … Liên hoan văn nghệ  được lựa chọn các tiết mục đắc sắc từ các tổ dân phố  là dịp để đoàn viên, thanh niên, được giao lưu, học hỏi, chia sẻ, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó. Đồng thời thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng; nâng cao trình độ biểu diễn của các diễn viên không chuyên từ các đội văn nghệ của các tổ dân phố

Viết bình luận

Xem thêm tin tức