Đảng ủy phường Biên Giang tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 9/8, Đảng ủy phường Biên Giang đã tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên 200 đảng viên trong đảng bộ và các quần chúng ưu tú đã tham gia học tập

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu, nguyên Tổng biên tập Tạp chí thông tin đối ngoại, Phó trưởng ban Tuyên giáo TW Hội cựu chiến binh Việt Nam truyền đạt những nội dung chính Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí đã nêu 4 nội dung chính Chỉ thị số 35 -CT/TW của Bộ Chính trị mà Đại hội đảng bộ các cấp phải thực hiện, bao gồm: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội đảng nhiệm kỳ trước, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết Đại hội đảng nhiệm kỳ này; thảo luận vào Dự thảo báo cáo Đại hội Đảng bộ cấp trên và các dự thảo báo cáo của Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2021-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ cấp trên. Cũng trong 7 tháng đầu năm, căn cứ Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Đảng ủy phường Biên Giang đã xây dựng Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019”; tuyên truyền “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” đến các chi bộ, phòng, ban, tổ dân phố để triển khai thực hiện nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên

Do làm tốt công tác tuyên truyền, nên tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, nhận thức đúng đắn; Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Biên Giang luôn chủ động nắm bắt, phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng phát sinh trong nội bộ; Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức và trách nhiệm công vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, rèn luyện phong cách làm việc khoa học và chuyên nghiệp. Nhờ đó, nhiều cán bộ, đảng viên trong đảng bộ đã năng động, sáng tạo vận dụng đường lối, chính sách của Đảng vào thực tiễn đại phương để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao

Thực hiện: 

Ngọc Mai

Nguồn: 

Đảng bộ phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức