Đảng bộ phường Biên Giang tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 .

Sáng 20/2/2020, Đảng bộ phường Biên Giang đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2020:“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

          Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đồng chí Phạm Xuân Thâu, nguyên Tổng biên tập Tạp chí thông tin đối ngoại, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam đã giới thiệu nội dung chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gồm 2 phần: Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Sau buổi học tập, quán triệt, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên cần xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp và phương hướng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020. Qua đó, chọn một số nội dung cụ thể phù hợp với nội dung chuyên đề để đăng ký thực hiện và báo cáo kết quả với chi bộ vào cuối năm.

Thực hiện: 

Đặng Thị Minh Hiền

Nguồn: 

Đảng bộ phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức